93188

Plastik hammaddemiz Avrupa’da rağbet görüyor

Sırbistanlı ithalatçı bir firma Türkiye’den konteynır bazında PP, LDPE, LLDPE, HDPE granül hammaddeler ithal etmek istediklerini belirterek, bunun için fiyat teklifi verecek firmalardan irtibata geçmelerini beklediklerini beyan etmiştir.

Sırbistan, büyük ölçüde pazar güçlerinin hakim olduğu bir geçiş ekonomisine sahip olmakla birlikte, ekonomide devlet sektörü geniş bir alanda görülmekte ve birçok yapısal reforma hala ihtiyaç duyulmaktadır.

Sırp ekonomisi temel olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörüne ve ihracata dayanmaktadır. İhracatı artırmak ve temel altyapı yatırımlarını güçlendirebilmek için 2010 yılında yeni bir uzun dönem ekonomik büyüme planını yürürlüğe koymuştur. Bu program uygulandığından beri Sırbistan’ın ihracatında gözle görülür bir artış kaydedilmiştir.

Sırbistan, kimya, tekstil, otomobil üretimi, mobilya ve gıda işleme gibi sektörler başta olmak üzere güçlü bir sanayi potansiyeline sahiptir. Sırbistan’daki iş ortamında kişisel ilişkiler önem taşımaktadır. İyi seçilmiş bir aracı Sırbistan pazarına girişte önemli katkı sağlayabilmektedir. Aracıların ülkedeki iş kültürüne, yerel dağıtım kanallarına hakim olması ihracatçı firmalarımızın başarısına katkı sağlayacaktır.

Özet
:
Sırbistanlı ithalatçı firma Türkiye’den konteynır bazında PP, LDPE, LLDPE, HDPE granül hammaddeler ithal etmek istediklerini beyan etmiştir.
Plastik hammaddemiz Avrupa’da rağbet görüyor
X